Stap voor Stap Voetreflexologie

 

Privacy verklaring.


Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

1. Stap voor Stap Voetreflexologie verplicht zich, in overeenstemming met de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), tot geheimhouding van het 
persoonlijk dossier en alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld 
aan Stap voor Stap Voetreflexologie. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van informatie.

2. Stap voor Stap Voetreflexologie gebruikt haar cliëntengegevens alleen voor:
   - Het verzetten van afspraken, informatie die voor de klant van belang kan 
     zijn, 
informatief of financieel.
   - Persoonlijk contact
   - Het versturen van facturen.
   - Het versturen van uitnodigingen van Stap voor Stap Voetreflexologie. 

3. Stap voor Stap Voetreflexologie gebruikt haar gegevens niet voor: 
   - Verkoop van adresgegevens aan derden.
   - Het versturen van spam.

4. Stap voor Stap Voetreflexologie draagt er zorg voor dat:
   - Cliëntengegevens zorgvuldig,strikt vertrouwelijk en in een beveiligde omgeving                  bewaard worden.
   - Cliëntgegevens, na het laatste contact met de klant, maximaal 5 jaar bewaard en              daarna vernietigd worden.
   - Op verzoek van de cliënt alle betreffende gegevens van deze cliënt onmiddellijk                vernietigd zullen worden. 

5. De eigenaar van Stap voor Stap Voetreflexologie is de enige die deze gegevens                kan inzien en gebruiken. 

6. Stap voor Stap Voetreflexologie zal nimmer zonder uw toestemming gegevens                  openbaar maken of aan derden verstrekken.

 7. De geheimhouding vervalt indien, op grond van wettelijke bepalingen of een
     rechterlijke uitspraak, Stap voor Stap Voetreflexologie verplicht is de                                   vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.