Stap voor Stap Voetreflexologie

 

Contact

  

Katy van Spronsen

Bromelia 13

2631 VK Nootdorp

06-18635497

KvK: 61422878

AGB-code zorgverlener: 90059572

AGB-code praktijk : 90059574

De ingang van de praktijk vindt u via de achterzijde van het huis.

Neem contact op voor meer informatie

Wanneer u na het lezen van deze website nog vragen heeft of een afspraak wilt maken, vul dan het onderstaande formulier in en ik zal uw bericht zo spoedig mogelijk beantwoorden.
Mijn streven is om aanvragen in een vrij korte termijn te beantwoorden. Heeft u binnen een aantal dagen nog geen bericht ontvangen controleer dan even uw ingevulde e-mail adres of kijk in uw spam box.

Bellen mag natuurlijk ook.Privacyverklaring

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

1. Stap voor Stap Voetreflexologie verplicht zich, in overeenstemming met de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), tot geheimhouding van het
persoonlijk dossier en alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld 
aan Stap voor Stap Voetreflexologie. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van informatie.

2. Stap voor Stap Voetreflexologie gebruikt haar cliëntengegevens alleen voor:
- Het verzetten van afspraken, informatie die voor de klant van belang kan
  zijn, 
informatief of financieel.
- Persoonlijk contact
- Het versturen van facturen.
- Het versturen van uitnodigingen van Stap voor Stap Voetreflexologie. 

3. Stap voor Stap Voetreflexologie gebruikt haar gegevens niet voor: 
- Verkoop van adresgegevens aan derden.
- Het versturen van spam.

4. Stap voor Stap Voetreflexologie draagt er zorg voor dat:
- Cliëntengegevens zorgvuldig,strikt vertrouwelijk en in een beveiligde omgeving                   bewaard worden.
- Cliëntgegevens, na het laatste contact met de klant, maximaal 5 jaar bewaard en               daarna vernietigd worden.
- Op verzoek van de cliënt alle betreffende gegevens van deze cliënt onmiddellijk                vernietigd zullen worden. 

5. De eigenaar van Stap voor Stap Voetreflexologie is de enige die deze gegevens                kan inzien en gebruiken. 

6. Stap voor Stap Voetreflexologie zal nimmer zonder uw toestemming gegevens                  openbaar maken of aan derden verstrekken.

7. De geheimhouding vervalt indien, op grond van wettelijke bepalingen of een
    rechterlijke uitspraak, Stap voor Stap Voetreflexologie verplicht is de                                  vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken. 


 

0257